ID PENGGUNA
: Masukkan No Staf 4 Angka (0000)
KATALALUAN
: Masukkan No Staf 4 Angka (0000)
 
 [Lupa katalaluan : Klik disini]

Arahan: Sila masukan 4 digit no staf bagi ID Pengguna dan password bagi tujuan akses ke dalam sistem KPI 2024.
Bagi staf A/S sila masukkan id bermula nama A/S spt: DT/FPS/FE/FN/FPE/K
(Diversitech,Felcra Plantation,Felcra Education,Felcra Niaga,Felcra Processing Engineering,Felcra Bekalan)

Pertukaran katalaluan boleh dibuat
selepas staf mengakses masuk kepada akaun KPI 2024

eSistem FELCRA Berhad