ID PENGGUNA
: Masukkan No Staf 4 Angka (0000)
KATALALUAN
: Masukkan No Staf 4 Angka (0000)
 
 [Lupa katalaluan : Klik disini]

Arahan: Sila masukan 4 digit no staf bagi ID Pengguna dan password bagi tujuan akses ke dalam sistem kpi 2022.
Bagi staf A/S sila masukkan id bermula nama A/S spt: DT/FE/FP/FED/FN/E
(Diversitech,Felcra Processing,Felcra Plantation,FelEducation,Felcra Niaga,Estet)

Pertukaran katalaluan boleh dibuat
selepas staf mengakses masuk kepada akaun KPI 2022

Esistem FELCRA BERHAD