ID PENGGUNA
: Masukkan No Staf 5 digit ( 00000 )
KATALALUAN
: Masukkan No Staf 5 digit ( 00000 )
 
 [Lupa katalaluan : Klik disini]

Untuk mengakses KPI 2020 (OKTOBER SEHINGGA DISEMBER), sila masukkan NO STAF bagi ID dan katalaluan dimulai dengan '0' bagi staf Felcra Berhad. Sementara itu, bagi staf Anak Syarikat masukkan NO ID : Cth FTC123 dan katalaluan yang sama, tidak perlu meletakkan '0' pada hadapan no staf.

Pertukaran katalaluan boleh dibuat selepas staf mengakses masuk kepada akaun KPI 2020 (OKTOBER SEHINGGA DISEMBER)

Laman Utama