ID PENGGUNA
: Masukkan No Staf 5 digit ( 00000 )
KATALALUAN
: Masukkan No Staf 5 digit ( 00000 )
 
 [Lupa katalaluan : Klik disini]

Untuk mengakses KPI 2020, sila masukkan NO STAF bagi ID dan katalaluan dimulai dengan '0' bagi staf Felcra Berhad. Sementara itu, bagi staf Anak Syarikat masukkan NO ID : Cth FTC123 dan katalaluan yang sama, tidak perlu meletakkan '0' pada hadapan no staf.

Pertukaran katalaluan boleh dibuat selepas staf mengakses masuk kepada akaun KPI 2020

Laman Utama