Sistem Pengurusan Cuti (Ibu Pejabat/ Pejabat Wilayah/ Pejabat Kawasan)
  Sistem KPI - 2013
  Sistem KPI - 2014
  Sistem Pinjaman dan Permohonan Aset MIS
  Sistem e-Institusi
  Sistem Pengurusan e-Staf
  Sistem e-Kenderaan
  Sistem e-Ladang